Aktuality

Lesná pedagogika v číslach

353

lesných pedagógov


18

rokov na Slovensku


10 000 +

účastníkov ročne


13

sympózii LP na Slovensku


83

podujatí NLC v roku 2018Princípy
lesnej pedagogiky


je kvalifikované environmentálne vzdelávanie zamerané na les

sa zameriava na všetky stránky udržateľnosti – sociálnu, environmentálnu a ekonomickú

podporuje porozumenie, interakcie a súvislosti vzťahov ľudí k životnému prostrediu v kontexte udržateľného rozvoja

je založená na vedomostiach o lesných ekosystémoch a skúsenostiach v udržateľnom lesnom hospodárstve

podporuje (propaguje) porozumenie, využitie a aplikáciu konceptu udržateľného rozvoja prostredníctvom príkladu udržateľného lesného hospodárstva

vyžaduje holistický prístup a berie do úvahy celosvetové súvislosti

prispieva k vzdelávaniu udržateľného rozvoja (Stratégia EÚ) a spolupracuje s ostatnými partnermi zapojenými v environmentálnom vzdelávaní alebo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj

vyžaduje aktívne vzdelávacie metódy a prístupy založené na spolupráci

si ctí lesy, propaguje a predstavuje ich ako vynikajúce a zdravé miesta („učebne“) pre vzdelávanie v exteriéri


Projekty lesnej pedagogiky

 • Delesun

 • Rimavsko sobotská vetvička

 • Lesnícke dni

 • Lesy deťom

 • Čo šepká les

 • Deň stromu

 • Etudy z dreva

 • Deň lesov

 • Stromček pod stromček

 • Putovná sova

 • Kremnický zelený poklad

 • 2

  Forests cover

  33%

  of Europe’s total land area

Contact us