Lesnícke dni


Cieľom projektu je aktívne prezentovať lesné hospodárstvo a prácu lesníkov formou rôznorodých podujatí, programov a aktivít lesnej pedagogiky, aktívne komunikovať s verejnosťou na témy lesného hospodárstva. Lesnícke dni píšu svoju históriu od roku 2007 a sú najväčšie celoslovenské podujatie organizované lesníckymi inštitúciami pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podujatie je určené verejnosti a každý rok je venované inej téme v oblasti lesníctva. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní prebieha vo Zvolene a pokračuje ďalšími podujatiami v rôznych regiónoch Slovenska.

Koordinátor projektu: NLC ÚLPV Zvolen
Partneri: lesnícke inštitúcie
Obdobie realizácie:apríl – máj
Kontakt: chlposova@nlcsk.org