Detské dni sv. Huberta


Kultúrno-náučné podujatie je určené deťom a koná sa každoročne v areáli Múzea vo Svätom Antone. Pre deti materských škôl a žiakov základných škôl je pripravený program vrátane súťaží, kde sa zábavnou formou dozvedia veľa o zvieratách, rastlinách, stromoch, sokoliarstve, poľovníctve a ďalších zaujímavých faktoch o prírode. Lesní pedagógovia sprevádzajú detské kolektívy po jednotlivých stanovištiach a nechýbajú aktivity lesnej pedagogiky. Podujatie je ukončené odovzdaním odmien pre všetkých zúčastnených.

Koordinátor: Múzeum vo Svätom Antone
Kontakt: info@msa.sk