Putovná sova


Cieľom projektu je preveriť nadobudnuté vedomosti žiakov základných škôl, získané na stretnutiach s lesným pedagógom, naučiť deti prezentovať svoje vedomosti o prírode a výsledky svojej celoročnej činnosti. Regionálna súťaž niekoľkých žiackych tímov je organizovaná Štátnymi lesmi TANAP a je vyvrcholením celoročnej práce tatranských lesných pedagógov so žiakmi vybraných základných škôl. Vedomostná súťaž zahŕňa v sebe nielen otázky týkajúce sa prírody a regiónu Tatier, ale aj zážitkové aktivity lesnej aktivity. Drevená soška putovnej sovy sa udeľuje v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci.

Koordinátor projektu: Štátne lesy TANAP
Obdobie realizácie: jún