Celoslovenská súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva (KMPP) o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)


Cieľom súťaže je zachovávať a rozvíjať tradície poľovníctva medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Dlhoročná súťaž detí z KMPP organizovaná SPZ má svoju tradíciu siahajúcu až do roku 1975. Súťaž preveruje každoročne zručnosti a vedomosti trojčlenných družstiev mladých poľovníkov v rôznych oblastiach – kynológia, určovanie stôp zveri, poznávanie rastlín a drevín, určovanie trofejí, zvukov zveri a pod.

Koordinátor Slovenský poľovnícky zväz
Obdobie realizácie: jún