Kremnický zelený poklad


je priblížiť historické, kultúrne a prírodné bohatstvo Kremnice a okolia Kremnických vrchov mladej generácii a poukázať na význam lesov a lesníctva pre spoločnosť. Prírodovednú súťaž organizujú Mestské lesy Kremnica, s. r. o. od roku 2014 pre žiakov základných škôl z Kremnice a okolia. Spája v sebe vedomostné otázky z oblasti biológie, geografie, kultúry a histórie, ako aj ich prepojenie s praktickými a pohybovými zručnosťami. Žiacke tímy absolvujú trasu po jednotlivých stanovištiach v teréne, kde plnia dané úlohy. Víťazný kolektív získa kremnický zelený poklad vo forme drevenej plastiky.

Koordinátor: Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
Partner: NLC ÚLPV Zvolen
Obdobie realizácie: máj – jún