Putovná sova 2019
24. júna 2019
Listy Lesnej pedagogiky – leto
16. júla 2019

Ako pomáham Tatrám

Slovensko
Autor: Igor Stavný, Odbor PCV Štátnych lesov TANAPu Tatranská Lomnica


T ento školský rok naši lesní pedagógovia uskutočnili zo svojimi triedami program s názvom Ako pomáham Tatrám.

Cieľom bolo ukázať žiakom i učiteľom časť činností, ktoré vykonávajú pracovníci ŠL TANAPu a umožniť deťom, aby si činnosti mohli vyskúšať sami vlastnými rukami.

Mali sme tieto kľúčové témy:
- Starostlivosť o turistické chodníky, značenie a iné (obdobie realizácie: jeseň 2018)
- Starostlivosť o zver (obdobie realizácie: zima 2018/2019)
- Sadenie stromčekov, pestovná činnosť (obdobie realizácie: jar a leto 2019)

Ako sme toto celé realizovali?
Lesní pedagógovia vzali svoje triedy do terénu, ukazovali im svoju činnosť a popísali jej význam. Neskôr umožnili samotným žiakom vykonávať praktickú realizáciu činností, aby sa presvedčili, či je daná práca náročná alebo nie. Takto si žiaci vyskúšali napríklad vyvetviť konáre vrastajúce do turistického chodníka, natrieť pútač, nasypať krmivo do krmelca pre zver, pridať tam kamennú soľ alebo zasadiť stromček...

Po tejto praktickej činnosti si žiaci vyplnili pracovné listy na danú tému, aby si tak lepšie zapamätali význam činnosti. Na každú tému slúžil iný farebne odlíšený pracovný list. Každý žiak dostal zložku (obal) so všetkými pracovnými listami, aby mal témy s jednotlivými činnosťami lesníka ŠL TANAPu pohromade.

Veríme, že prostredníctvom praktických ukážok si dokážu žiaci hodnovernejšie uvedomiť rôznorodú prácu lesníka v Tatrách. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa nebáli práce a svojimi rukami prispeli a pomohli Tatrám!