Lesníci výzvu prijali!
4. apríla 2019
Les ukrytý v knihe – vyhodnotenie
10. júna 2019

S lesníkom do lesa!

Slovensko
Autor: Mariana Výbošťoková, Národné lesnícke centrum - ÚLPV Zvolen


„L esník nepozná zlé počasie, iba zlé oblečenie“ v tomto duchu sme sa zvítali dňa 9. mája 2019 na milom podujatí S lesníkom do lesa v lesnej škôlke Fľak.

Hoci ranný dážď sprevádzal otvorenie tohto podujatia, ani to neodradilo zvedavé deti zo základných škôl zo Spišskej Belej, aby zažili deň s lesníkmi a vyskúšali si ich náročnú prácu. Aktivity lesnej pedagogiky preverili vedomosti detí o živej a neživej prírode a kreativitu detí pri tvorbe lesnej mandalky zo semienok lesných drevín. Okrem toho deti mali možnosť naučiť sa, aké sú pomôcky lesníka a ako sa s nimi pracuje.

Najväčším zážitkom boli praktické ukážky prác v lese. V lesnej škôlke si deti vysiali semienko smrekovca a naučili sa rozpoznať naše ihličnaté dreviny. Neskôr sa deti zoznámili s koňom, ktorý pracuje v lese pri približovaní dreva a navyše si vyskúšali, akú náročnú prácu koník musí celý deň v lese zvládnuť. Statoční chlapci a dievčatá sami skúsili ťahať drevo len pár metrov a veru poriadne sa zapotili. Na záver aktivít nám zberač predstavil svoju prácu v korunách stromov. Deti ho povzbudzovali pri lezení na statnú jedľu a tiež pri zbere čo najväčšieho množstva šišiek.

Za svedomitú prácu si deti zaslúžili aj niečo pod zub v podobe čerstvo upečených špekáčikov s chlebíkom. S dobrým pocitom a plnými bruškami sme si zopakovali, čo sme sa za celý deň o práci lesníka dozvedeli. Všetci účastníci dostali malú odmenu a „Pochvalu za účasť“ na podujatí.

Zážitkový program pripravili Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene ako koordinátorom lesnej pedagogiky. Pestrým programom deti sprevádzal František Pisarčík z Lesov mesta Spišská Belá, lesné pedagogičky z Národného lesníckeho centra a ostatní kolegovia lesníci.