21. marec 2019 Medzinárodný deň lesov je venovaný lesom a vzdelávaniu!
18. januára 2019
Lesníci výzvu prijali!
4. apríla 2019

LUK – Les ukrytý v knihe


Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na formovanie kladných postojov k prírode, ako aj na potrebu samotného čítania. Celoslovenská kampaň predstavuje knihu po stránke obsahovej a zároveň poukazuje na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby z malého semenáčika vznikla kniha, ktorá odhalí svoje tajomstvá. Projekt má dve kľúčové aktivity. Prvou aktivitou sú stretnutia lesných pedagógov so žiakmi v prostredí knižníc, spoločné čítanie a vypracovanie pracovných listov, doplnené vhodnými hrami. Druhou aktivitou je súťaž o vytvorenie vlastného diela „Naj lesnej knihy“. Projekt je ukončený slávnostným vyhodnotením a ocenením najaktívnejších knižníc, autorov najoriginálnejších diel a „naj“ lesného pedagóga.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl.
Koordinátor projektu: NLC ÚLPV Zvolen
Partneri: lesnícke inštitúcie, knižnice, základné a stredné školy.
Obdobie realizácie: marec – jún
Kontakt: selesova@nlcsk.org