ČR-SR lesný tábor
12. júla 2018
Listy lesnej pedagogiky Zima 2018
18. januára 2019

13. sympózium lesnej pedagogiky

Lesná pedagogika má nekonečné možnosti

Vyšná Boca, 14. - 15. 11. 2018
Autor: Dagmar Sélešová, Národné lesnícke centrum - ÚLPV Zvolen


U ž po 13. krát sa zišli lesní pedagógovia z celého Slovenska, aby si vymenili skúsenosti v oblasti lesnej pedagogiky na svojom pracovnom stretnutí v dňoch 14. – 15. novembra 2018 vo Vyšnej Boci. Okrem získaných vedomostí vybrali „NAJ“ nápad aktivít lesnej pedagogiky a zvolili si „NAJ“ lesného pedagóga. Tvorivú a priateľskú atmosféru obohatili lesní pedagógovia z Čiech.

Takmer 50 lesných pedagógov z rôznych lesníckych subjektov zo Slovenska bilancovalo svoju prácu za uplynulý rok, premietnutú do lesných vychádzok, vzdelávacích projektov, súťaží a kampaní pre rôzne cieľové skupiny. Témou tohtoročného sympózia bola lesná zver, obsiahnutá v aktivitách celého podujatia. O svoje skúsenosti sa prišli podeliť aj lesní pedagógovia z podniku Lesy hlavného mesta Prahy. Každoročný bazár nápadov – inšpirácia na prípravu nových didaktických pomôcok, pracovných listov a realizáciu tvorivých dielní z prírodných materiálov opäť odhalil, že medzi lesnými pedagógmi je veľa kreatívnych ľudí. Schopnosť hravou formou vzdelávať napríklad „O lese v lese“, zistiť „Kto tu bol“ alebo priblížiť život zvierat prostredníctvom „Lesného divadielka“ nie je samozrejmosťou pre každého. Ako si uchovať „Spomienky z lesa“ uložené vo fotorámikoch a vedieť „Vypestovať les“ pomocou špajdlí a papiera bol nápad Jarky Vanyovej, ktorý získal titul „naj nápad“ s najväčším počtom hlasov. „Bazár nápadov je skvelá forma prezentácie nových aktivít a ocenenie naj nápadu je dobrou motiváciou pre lesného pedagóga..„, s nadšením konštatoval Vašek Nejman z Prahy.

Workshop „Hlas lesa“ dal priestor na praktický tréning napodobňovania hlasov zveri pomocou rôznych vábničiek a nechýbali ani vlastné, prinesené z domu samotnými účastníkmi. Program stretnutia bol naozaj pestrý a čas využitý efektívne - nechýbala živá diskusia o neľahkej ale zmysluplnej práci lesného pedagóga, o problémoch, ktoré rezonujú v tejto oblasti a poznajú ich aj v Čechách. Kolegovia z Prahy si pripravili večernú aktivitu – prechádzku nočným lesom v čase keď zaspáva, plný tajomstiev, nečakaných zvukov a magických svetielok. Les ponúka množstvo podnetov na aktivity v prírode a lesná pedagogika dáva neobmedzené príležitosti ich využitia. Vhodne zvolená aktivita na dosiahnutie zdanlivo nezvládnuteľných cieľov dokáže zaujať a zapojiť do tvorivej činnosti všetky zmysly. Workshop „Nekonečné možnosti“ ponúkol námety na dotvorenie pripravených aktivít samotnými účastníkmi v menších skupinách. Dôležitá bola tímová práca a výsledkom inšpirujúca báseň, vytvorená pomôcka či dokonca pieseň. Workshop upriamil pozornosť na 21. marec – Medzinárodný deň lesov a tému roka 2019 „Lesy a vzdelávanie“, ako ušitú pre lesných pedagógov.

Za všetkým hľadaj človeka, v našom prípade lesného pedagóga, nadšenca, ktorý hľadá všetky možnosti a spôsoby, aby šíril posolstvá lesnej pedagogiky do radov verejnosti. Stalo sa už peknou tradíciou, že na sympóziu si lesní pedagógovia volia medzi sebou v tajnom hlasovaní „naj lesného pedagóga“. Tento rok sa ním stal Igor Viszlai zo štátneho podniku Lesy SR, OZ Revúca. „Nečakal som to a je to povzbudenie do budúcej práce ..„, vyjadril svoje pocity "naj lesný pedagóg 2018.

Dva dni naplnené prezentáciami, hrami, získanými skúsenosťami, novými nápadmi, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych kútoch Slovenska ale aj v Čechách, prešli veľmi rýchlo. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že je potrebný jednotný koordinovaný postup pri realizácii aktivít lesnej pedagogiky, ktorú bude usmerňovať pripravovaná pracovná skupina, zložená zo zástupcov lesníckych inštitúcií. Myšlienka pozvať na stretnutie kolegov zo susedných Čiech bol výborný nápad a obohatenie celého podujatia. Slová Beatky Juříčkovej z Prahy na záver sú toho dôkazom: „Ďakujeme, že sme mohli prísť a byť tu s vami. Sme vďační za inšpirujúce nápady a ponúkame pomocnú ruku pri riešení Vašich problémov, ktoré sú v mnohom rovnaké ako naše..“. „Lesu zdar“!

Organizátorom Sympózia je Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. Cieľom je odborné vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností v oblasti lesnej pedagogiky.