Čo šepká les


Cieľom projektu je rozvíjať environmentálne povedomie u detí, naučiť ich poznať prírodu a pochopiť význam rastlín a zvierat na Zemi, aby mohli múdro rozhodovať v budúcnosti o osude našej modrej planéty. Súťaž „Čo šepká les“ organizuje Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom v priestoroch Múzea vo Svätom Antone pre žiakov 4. až 6. ročníkov vybraných základných škôl z okresov Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.

Koordinátor: Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom
Partner: Múzeum vo Svätom Antone
Obdobie realizácie: jún