Listy lesnej pedagogiky Zima 2018
18. januára 2019

21. marec 2019 Medzinárodný deň lesov je venovaný lesom a vzdelávaniu!V alné zhromaždenie OSN v roku 2012 vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň lesov (IDF). V tento deň sa oslavuje a zvyšuje povedomie o dôležitosti všetkých druhov lesov. Na každý Medzinárodný deň lesov sa krajiny vyzývajú, aby uskutočňovali miestne, národné a medzinárodné organizovanie činností súvisiacich s lesmi. Téma každého medzinárodného dňa lesov vyberá Spoločné partnerstvo pre lesy. Téma pre rok 2019 je Lesy a vzdelávanie.


http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/