Listy lesnej pedagogiky Zima 2018
18. januára 2019
Lesníci výzvu prijali!
4. apríla 2019

Medzinárodný deň lesov


21. marec ako Medzinárodný deň lesov je oslavovaný od roku 2012 a vyhlásený bol Generálnym zhromaždením OSN ako aj jej organizačnou súčasťou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, FAO). Je venovaný oslave lesa a zvyšovaniu povedomia o význame všetkých typov lesov na svete, ale aj stromov mimo lesa. Práve v tento deň sú krajiny sveta vyzývané vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ako aj kampane na výsadbu stromov. Témou roka 2019 je Lesy a vzdelávanie.

Komplexný materiál pre lesných pedagógov pre uskutočnenie workshopu zameraného na cieľovú skupinu stredoškolákov

Kontakt: jaloviarova@nlcsk.org