LESNÁ PEDAGOGIKA

SPOZNÁVANIE ŽIVOTA V LESE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča školám zapojiť sa do aktivít a projektov lesnej pedagogiky

S podporou: 

 

NLC-logo.jpg       logo Lesy SR.png

 

 vlm.jpg

 

vlajka-eu.jpg  vlajka-sk.jpg

Spolufinancované ES

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európa investujúca do vidieckých oblastí

Proles

Proles.jpgSlovensko patrí k najlesnatejším krajinám v Európe. Lesy ako najmenej pozmenený suchozemský ekosystém majú v životnom prostredí nezastupiteľné miesto. Pri obhospodarovaní lesov sa lesníci usilujú o optimálne skĺbenie rozmanitých funkcií lesa do harmonického celku tak, aby les uspokojoval potreby celej spoločnosti.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen si dalo za cieľ prostredníctvom projektu PROLES - Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa upriamiť pozornosť na lesnícky výskum  a prácu vedeckých pracovníkov, ktorí  hľadajú inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich ochranu pre súčasné i budúce generácie.

Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti najnovšie informácie z oblasti lesníctva, životného prostredia a Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 a zároveň priblížiť celospoločenský význam a dôležitosť lesníctva. Prostredníctvom zážitkového učenia a informačno - komunikačných technológií prispieť k skvalitneniu výučby prírodovedných predmetov.

Od septembra do októbra 2015 prebiehajú v rámci projektových aktivít prednášky, workshopy a semináre pre rôzne cieľové skupiny - pedagogických pracovníkov, lesných pedagógov,  študentov, žiakov  a ďalších prijímateľov pomoci, vrátane marginalizovaných skupín.

Študentom štyroch stredných odborných škôl lesníckych a Lesníckej fakulty  Technickej Univerzity vo Zvolene boli prezentované  semináre na tému „Propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 – lesné hospodárstvo“.

Jeden zo série odborných seminárov  bol určený lesným pedagógom a bol realizovaný počas medzinárodného kongresu lesnej pedagogiky dňa 30.9.2015 v Sielnici.

Najširšia škála činností je venovaná najmladšej generácii. Počas workshopov na tému les a jeho význam pre spoločnosť majú žiaci možnosť spoznávať interaktívnymi a zážitkovými aktivitami lesnej pedagogiky dôležitosť lesných ekosystémov  v krajine. Pod vedením odborníkov sa im  približujú zaujímavé výsledky z oblasti lesníckeho výskumu. Svoje vlastné pozorovania si môžu priamo zapisovať do pripravených „Denníkov výskumníka“.

Ako ďalší z výstupov projektu je  vytvorená e-learningová platforma  na webovej lokalite www.lesnapedagogika.sk prístupná širokej verejnosti.

pic_elearning.jpg

Projekt prebieha v nadväznosti na Rámcovú dohodu medzi MPRV SR a NLC č. 162/2015-700/MPRV SR, 26/2015/S/370-TPPRV v rámci aktivity „Propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – lesné hospodárstvo“. loga_PRV_2014_2020.png

 

Zrealizované odborné prednášky  v rámci projektu PROLES

28.9.2015, 13.00-14.30

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

13.jpg 14.jpg 15.jpg

 

12.10.2015, 12.30-14.00

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Akademická 16

969 01 Banská Štiavnica

1.jpg 2.jpg 3.jpg

 

12.10.2015, 9.30-11.00

Stredná odborná škola služieb a lesníctva /bývalé SOU/

Kolpašská 9

969 51  Banská Štiavnica

4.jpg 5.jpg 6.jpg

 

5.10.2015, 10.30-12.00

Stredná odborná škola lesnícka  Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534

033 14 Liptovský Hrádok

7.jpg 9.jpg 8.jpg

 

8.10.2015, 11.00-12.30

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10

080 01 Prešov

10.jpg 11.jpg 12.jpg

 

Prehľad odborných workshopov PROLES

Pozrieť si leták projektu

 

web_obsah.jpg

Prihlásenie
pre lesných pedagógov

SEKCIA PRE DETI

Objavujte, hrajte sa,
spoznávajte.

Videogalria

 


Dátum poslednej aktualizácie:
12.09.2016


Počet návštevníkov: 1254416