Informačné dni – Zachovanie biodiverzity lesov na príklade aktivít lesnej pedagogiky
1. septembra 2019
Listy Lesnej pedagogiky – jeseň
15. októbra 2019

Jubilejný 10. ročník Detskej lesníckej univerzity

Slovensko
Autor: Veronika Jaloviarová


V školskom roku 2019/2020 vstupuje Detská lesnícka univerzita do ďalšieho ročníka – jubilejného 10. ročníka. Slávnostné otvorenie Detskej lesníckej univerzity sa bude konať 14. októbra 2019 na pôde organizátora projektu Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Detskú lesnícku univerzitu bude navštevovať 44 šiestakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Badína, Bzovíka, Detvy a Slovenskej Ľupče. Študenti raz mesačne absolvujú odbornú prednášku z lesníctva doplnenú o zážitkové aktivity lesnej pedagogiky, exkurzie, praktické cvičenia so zapojením zmyslového vnímania. Dekáda lesníckeho vzdelávania mládeže sa naplní v júni, kedy sa z mladých študentov počas promócie stanú absolventi Detskej lesníckej univerzity.

Koordinátor projektu Detská lesnícka univerzita je NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR - š.p., ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.